www.bioinstitut.czPublikace › Malofaremní hospodaření - 2. aktualizované vydání

Malofaremní hospodaření - 2. aktualizované vydání

foto
Autor:   Jan Moudrý st., Jan Moudrý ml., Tomáš Chovanec, Eliška Hudcová
Druhé vydání knihy Malofaremní hospodaření je aktualizovanou a rozšířenou verzí původní publikace vydané v roce 2019 Bioinstitutem, o.p.s. ve spolupráci s Asociací sociálního zemědělství, z.s. a Českou technologickou platformou pro ekologické zemědělství.
Kniha se zabývá současnou situací v zemědělství v České republice, přičemž se zaměřuje zejména na rodinné farmy a hospodaření na menších výměrách. Vedle popisu současné situace s aktuálními daty se snaží poskytnout inspiraci a informace vhodné pro zemědělce hospodařící na menších výměrách, a to jak v rámci rostlinné a živočišné výroby, tak v oblasti mimoprodukčních funkcí a aktivit, či marketingu a odbytu produkce. Publikace ke stažení  [pdf - 7.7 MB]

Publikováno:  28.12.22

Objednávky přijímáme:

e-mailem: info(et)bioinstitut.cz

v pracovní dny na tel.: (+420) 723 066 194

Po uhrazení zálohové faktury odešleme publikace poštou.
Po dohodě možno zakoupit v kanceláři na adrese Ondřejova 13, Olomouc.

© 2015 - Bioinstitut

Institut pro ekologické zemědělství a udržitelný rozvoj krajiny

Bioinstitut o.p.s., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc
e-mail: info@bioinstitut.cz