www.bioinstitut.czPublikace › Místa pro přírodu na vaší farmě

Místa pro přírodu na vaší farmě

foto
Autor:   Bioinstitut o. p. s.
2. aktualizované vydání příručky vydal Bioinstitut, o. p. s. ve spolupráci s odborníky zabývajícími se ochranou přírody a krajiny. Příručka je aktuálně a podrobně doplněna o téma krajinných prvků - jejich význam, ochranu, evidenci, finanční podporu.

VYPRODÁNO
Příručka čtenáři poskytne informace o různých přírodních biotopech, které můžeme na území zemědělského podniku nalézt, o jejich potenciálním ohrožení a možnostech zachování těchto přírodovědně cenných ploch, včetně výčtu existujících dotačních titulů. Pasáže týkající se dotačních titulů byly konzultovány s pracovníky Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky a Ministerstvem zemědělství České republiky.

Příručku ocení především ti, kteří by rádi zachovali či zvýšili stanovištní pestrost svých farem a podpořili ohrožené druhy rostlin a živočichů, a případně by rádi na prováděná opatření získali některý z typů finančních dotací.
Publikace ke stažení  [pdf - 3.5 MB]

Publikováno:  8.2.16

Objednávky přijímáme:

e-mailem: info(et)bioinstitut.cz

v pracovní dny na tel.: (+420) 723 066 194

Po uhrazení zálohové faktury odešleme publikace poštou.
Po dohodě možno zakoupit v kanceláři na adrese Ondřejova 13, Olomouc.

© 2015 - Bioinstitut

Institut pro ekologické zemědělství a udržitelný rozvoj krajiny

Bioinstitut o.p.s., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc
e-mail: info@bioinstitut.cz