www.bioinstitut.czPublikace › Nelesní dřevinná vegetace: návrhy, výsadba a údržba

Nelesní dřevinná vegetace: návrhy, výsadba a údržba

foto
Autor:   Bioinstitut o. p. s.
Nelesní drevinna vegetace:navrhy, vysadba a udrzbaPublikace s řadou názorných ilustračních fotografií obsahuje podrobný přehled funkcí, které plní nelesní dřevinné biotopy v krajině, detailně rozpracovanou metodiku plánování výsadeb, vlastní výsadby stromů a keřů, včetně jejich následné údržby. Součástí příručky je i orientační přehled nákladů, se kterými při zakládání vegetačních prvků musíte počítat. Cenné jsou přílohy publikace, které obsahují seznam dřevin vhodných pro výsadbu v konkrétních podmínkách České republiky.

Autoři: Mgr. Stanislava Čížková, prof. Dr. Ing. Bořivoj Šarapatka, CSc., Ing. Lenka Kulišťáková

Vydal Bioinstitut ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci a Ministerstvem životního prostředí České republiky, 2008Cena 95,- Kč + poštovné a balné

Publikováno:  17.1.16

Objednávky přijímáme:

e-mailem: info(et)bioinstitut.cz

v pracovní dny na tel.: (+420) 723 066 194

Po uhrazení zálohové faktury odešleme publikace poštou.
Po dohodě možno zakoupit v kanceláři na adrese Ondřejova 13, Olomouc.

© 2015 - Bioinstitut

Institut pro ekologické zemědělství a udržitelný rozvoj krajiny

Bioinstitut o.p.s., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc
e-mail: info@bioinstitut.cz