www.bioinstitut.czPublikace › Pedologie a ochrana půdy

Pedologie a ochrana půdy

foto
Autor:   Bořivoj Šarapatka
Kniha Pedologie a ochrana půdy komplexně popisuje tuto důležitou složku životního prostředí. Zabývá se vznikem minerálního podílu, zvětrávacími typy a půdotvornými procesy, rozebírá biologické procesy v půdě, jednotlivé skupiny edafonu a půdní organickou hmotu, popsány jsou fyzikální a chemické vlastnosti půdy.

Pozornost je věnována klasifikačním systémům půd a to jak platné světové klasifikaci, tak klasifikacím používaným v poválečném období v ČR a na Slovensku. V posledních desetiletích je značně diskutovaným problémem degradace půd a její ochrana. Těmto otázkám jsou věnovány poslední kapitoly knihy. Ta je určena jak posluchačům vysokých škol, tak odborné veřejnosti.

Publikaci lze objednat JEN ve vydavatelství UP Olomouc

telefon: 585 631 783; e-mail: prodejna.vup@upol.cz
Cena 235,- Kč

Publikováno:  11.6.15

Objednávky přijímáme:

e-mailem: info(et)bioinstitut.cz

v pracovní dny na tel.: (+420) 723 066 194

Po uhrazení zálohové faktury odešleme publikace poštou.
Po dohodě možno zakoupit v kanceláři na adrese Ondřejova 13, Olomouc.

© 2015 - Bioinstitut

Institut pro ekologické zemědělství a udržitelný rozvoj krajiny

Bioinstitut o.p.s., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc
e-mail: info@bioinstitut.cz