www.bioinstitut.czPublikace › Rodinový způsob chovu prasat se zapouštěním kojících prasnic

Rodinový způsob chovu prasat se zapouštěním kojících prasnic

foto
Autor:   A. Dostálová, M. Špinka, J. Sklenář, T. Klejzar
Alternativní způsob chovu prasat, založený na skupinovém připouštěním kojících prasnic je unikátní metodou, která pochází z výzkumné práce biologa Alexe Stolby. Následně byla metoda rozpracována a experimentálně ověřena ve švýcarském institutu FIBL.

I když k jejímu významnějšímu rozšíření v praxi nedošlo, zařadil ji majitel Biofarmy Sasov do každodenní chovatelské praxe již před více než dvaceti lety a dnes je jedinou farmou v ČR, kde tento systém chovu funguje. V průběhu let byly na biofarmě odzkoušeny různé varianty chovu, které bylo potřeba vyhodnotit a zefektivnit, což bylo cílem projektu realizovaného Biofarmou Sasov, Výzkumným ústavem živočišné výroby, v. v. i., Bioinstitutem, o. p. s., PRO-BIO Svazem ekologických zemědělců, z. s.

Výstupem projektu je praktická příručka pro chovatele, která je dostupná on-line ke stažení.

Publikace ke stažení  [pdf - 1.8 MB]

Publikováno:  14.7.21

Objednávky přijímáme:

e-mailem: info(et)bioinstitut.cz

v pracovní dny na tel.: (+420) 723 066 194

Po uhrazení zálohové faktury odešleme publikace poštou.
Po dohodě možno zakoupit v kanceláři na adrese Ondřejova 13, Olomouc.

© 2015 - Bioinstitut

Institut pro ekologické zemědělství a udržitelný rozvoj krajiny

Bioinstitut o.p.s., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc
e-mail: info@bioinstitut.cz