www.bioinstitut.czPublikace › Seznam doporučených odrůd pro ekologické zemědělství 2021

Seznam doporučených odrůd pro ekologické zemědělství 2021

foto
Právě vychází Seznam doporučených odrůd (SDO) ječmene jarního a pšenice jarní pro ekologické zemědělství (EZ), který prezentuje výsledky odrůdového zkoušení ječmene jarního a pšenice jarní ve sklizňových letech 2017-2020. Cílem Seznamu doporučených odrůd je usnadnit orientaci v sortimentu nabízených odrůd a poskytnout pěstitelům a zpracovatelům objektivní a nezávislé informace o odrůdách.

Organizováním zkoušek pro Seznam doporučených odrůd pšenice a ječmene v režimu ekologického zemědělství je pověřen Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ), garantem zkoušení je PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců.

Odborná komise, která na zkoušení dohlíží, uděluje odrůdám doporučení:

 

  • předběžně doporučené - odrůdy nově zařazené do zkoušek pro doporučování s nejméně tříletými výsledky zkoušení,
  • doporučené - odrůdy zkoušené nejméně čtyři roky a splňující výchozí kritéria pro doporučení,
  • odrůdy ostatní - odrůdy nesplňující některé z výchozích kritérií pro doporučení.

 

Kompletní přehled výnosových výsledků a hospodářských vlastností odrůd včetně informací o zkušebních lokalitách najdete v Seznamu doporučených odrůd pro EZ, který vydává ÚKZÚZ ve spolupráci s PRO-BIO Svazem ekologických zemědělců.

Publikace ke stažení  [pdf - 4.2 MB]

Publikováno:  21.1.21

Objednávky přijímáme:

e-mailem: info(et)bioinstitut.cz

v pracovní dny na tel.: (+420) 581 115 181

Po uhrazení zálohové faktury odešleme publikace poštou.
Po dohodě možno zakoupit v kanceláři na adrese Ondřejova 13, Olomouc.

Publikace můžete také zakoupit:

Ekologické centrum PRO-BIO LIGA Praha, Sokolovská 129/50, Praha 8

© 2015 - Bioinstitut - Institut pro ekologické zemědělství a udržitelný rozvoj krajiny

Bioinstitut o.p.s., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc, e-mail: info@bioinstitut.cz
Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect