www.bioinstitut.czPublikace › Seznam doporučených odrůd pro ekologické zemědělství 2023

Seznam doporučených odrůd pro ekologické zemědělství 2023

foto
Národní odrůdový úřad ÚKZÚZ ve spolupráci s PRO BIO Svazem ekologických zemědělců vydal Seznam doporučených odrůd (SDO) ječmene jarního, pšenice jarní a pšenice ozimé pro ekologické zemědělství (EZ), který prezentuje výsledky odrůdového zkoušení ve sklizňových letech 2019-2022.

Cílem SDO je usnadnit orientaci v sortimentu nabízených odrůd a poskytnout pěstitelům a zpracovatelům objektivní a nezávislé informace o odrůdách.

Organizováním zkoušek pro SDO pro EZ je pověřen Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ), garantem zkoušení je PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců. Odborná komise, která na zkoušení dohlíží, uděluje odrůdám doporučení:

předběžně doporučené - odrůdy nově zařazené do zkoušek pro doporučování s nejméně tříletými výsledky zkoušení,

  • doporučené - odrůdy zkoušené nejméně čtyři roky a splňující výchozí kritéria pro doporučení,
  • odrůdy ostatní - odrůdy nesplňující některé z výchozích kritérií pro doporučení.

Kompletní přehled výnosových výsledků a hospodářských vlastností odrůd včetně informací o zkušebních lokalitách najdete v Seznamu doporučených odrůd pro EZ 2023.

Publikace ke stažení  [pdf - 964.4 kB]

Publikováno:  7.1.23

Objednávky přijímáme:

e-mailem: info(et)bioinstitut.cz

v pracovní dny na tel.: (+420) 723 066 194

Po uhrazení zálohové faktury odešleme publikace poštou.
Po dohodě možno zakoupit v kanceláři na adrese Ondřejova 13, Olomouc.

© 2015 - Bioinstitut

Institut pro ekologické zemědělství a udržitelný rozvoj krajiny

Bioinstitut o.p.s., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc
e-mail: info@bioinstitut.cz