www.bioinstitut.czPublikace › Úspěšné pěstování luskovin ve směsi s obilovinou

Úspěšné pěstování luskovin ve směsi s obilovinou

foto
Autor:   FiBL, Bioinstitut
Péče o ornou půdu, její ochrana proti zaplevelení, stejně jako nezbytnost jejího obohacování o organický dusík a současně potřeba zajistit výživu hospodářských zvířat kvalitními bílkovinnými krmivy domácího původu (omezení dovozu sóji), byla impulsem k překladu publikace Úspěšné pěstování luskovin ve směsce s obilovinou.

Na základě výsledků víceletých pokusů prováděných výzkumným ústavem FiBL se jako alternativa k dovozu krmných luskovin nabízí pěstování vybraných krmných luskovin ve směsce s obilovinou. Společné pěstování krmných luskovin a obilovin bylo již dříve rozšířené jako možnost výroby siláže. Publikace představuje možnosti nechat takovouto směsku dozrát, nesklízet ji na siláž, nýbrž na zrno. Je zde uvedeno srovnání monokultura versus směska; popsány osvědčené směsky; agrotechnika.

K doplnění informací o problematice pěstování směsek slouží video na kanálu You Tube Bioinstitut:
Směsi plodin (luskovino-obilné směsi).

Publikace zdarma, účtujeme jen poštovné a balné
Publikace ke stažení  [pdf - 1.2 MB]

Publikováno:  30.4.19

Objednávky přijímáme:

e-mailem: info(et)bioinstitut.cz

v pracovní dny na tel.: (+420) 723 066 194

Po uhrazení zálohové faktury odešleme publikace poštou.
Po dohodě možno zakoupit v kanceláři na adrese Ondřejova 13, Olomouc.

© 2015 - Bioinstitut

Institut pro ekologické zemědělství a udržitelný rozvoj krajiny

Bioinstitut o.p.s., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc
e-mail: info@bioinstitut.cz