www.bioinstitut.czPublikace › Základy půdní úrodnosti - utváření vztahu k půdě

Základy půdní úrodnosti - utváření vztahu k půdě

Autor:   FiBL, přeložil Bioinstitut
foto
Praktická příručka určená zemědělcům se zájmem o šetrné formy hospodaření seznamuje s pojmem půdní úrodnosti, základními způsoby zjišťování kvality půdy v praxi a doporučeními pro uchovávání a zvyšování půdní úrodnosti.
Vědecké poznatky doplňují praktické zkušenosti ekologických zemědělců s řadou konkrétních postupů a metod z praxe (hospodaření s humusem, volba vhodných osevních postupů, zelené hnojení, podpora doprovodné flóry, ochrana před půdní erozí apod.). Příručka poukazuje na význam šetrných zemědělských technik a postupů a jejich roli jako alternativy plošné chemizace či použití těžké mechanizace.

Zvyšování půdní úrodnosti bylo pro průkopníky ekologického zemědělství základem veškerého jejich úsilí. Přesto zachování úrodné půdy mnohdy nebyla věnována dostatečná pozornost. Ekologické zemědělství je však na přirozené půdní úrodnosti závislé. Oslabená a poškozená půda nám nemůže poskytnout to, co od ní očekáváme. Udržet úrodnost půdy vyžaduje velkou péči. Předkládaná brožura ukazuje půdní úrodnost z různých úhlů pohledu. Naším záměrem však nebylo vytvořit obecně platný „návod k použití“. Informace mají být mnohem spíše podnětem k tomu, aby se o vztahu člověka k půdě smýšlelo jinak a aby se tento vztah utvářel ve prospěch budoucnosti."

Cena 40,- Kč + poštovné a balné
Publikace ke stažení  [pdf - 1.9 MB]

Publikováno:  11.6.15

Objednávky přijímáme:

e-mailem: info(et)bioinstitut.cz

v pracovní dny na tel.: (+420) 581 115 181

Po uhrazení zálohové faktury odešleme publikace poštou.
Po dohodě možno zakoupit v kanceláři na adrese Ondřejova 13, Olomouc.

© 2015 - Bioinstitut - Institut pro ekologické zemědělství a udržitelný rozvoj krajiny

Bioinstitut o.p.s., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc, e-mail: info@bioinstitut.cz
Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect