www.bioinstitut.cz › Půda – význam, ochrana a péče a Přírodní zahrady

Půda – význam, ochrana a péče a Přírodní zahrady

foto
Třetí ročník dvoudenního semináře v ekologickém centru Sluňákov v Horce nad Moravou u Olomouce, a který se konal ve dnech 16. – 17. února 2010, připravil Bioinstitut na téma „Půda – význam, ochrana a péče“ a „Přírodní zahrady“. Stav půdy je v současné době téma, které nás pálí.

Kromě téměř každodenních záborů půdy pro výstavbu nejrůznějších „nezbytných“ staveb dochází k její degradaci - klesá půdní úrodnost, větrná a zejména vodní eroze připravuje o obrovské množství jednu z nejcennějších složek přírody. Bioinstitut tedy pozval několik odborníků, aby každý z nich ze svého pohledu účastníkům semináře představil hrozby vztahující se k zemědělské půdě, i možnosti péče o ni. Seminář zahájil Bořivoj Šarapatka z Olomoucké univerzity, a jeho příspěvek byl uveden otázkou „Jak se pečuje o zemědělskou půdu v České republice?“ Odpověď potvrdila to, čeho si může i laik všimnout na doslova vybělených lánech orné půdy – něco se s půdou děje.

Nešetrné zemědělství zapříčiňující vodní erozi ohrožuje již 54% orné půdy. Scelování pozemků, ztráta zeleně, nesprávné hnojení a nevhodná agrotechnika způsobuje, že voda se v krajině nezadrží, odtéká a odnáší úrodnou část půdy s sebou. Na polích zůstává neúrodná vrstva „mrtvé“ půdy. Krajina se stává agrární pouští. Větrná eroze je dalším důsledkem špatného zacházení s půdou, postihuje přibližně 10% orné půdy. Zmíněny byly další problémy postihující půdu, jako je acidifikace (okyselování), dezertifikace, ztráta půdní úrodnosti související především s úbytkem organické hmoty apod.

Tým pracovníků olomoucké univerzity pod vedením prof. Šarapatky dnes pracuje na stanovení indikátorů kvality půdy s tím, že je nezbytné postihnout co nejvíce souvislostí, které ji podmiňují. Výsledky výzkumů by měly být promítnuty do zemědělské praxe tak, aby se začalo s půdou zacházet šetrněji, dokud je ještě čas. Na kvalitní zdravé půdě závisí život rostlin, živočichů a v konečném důsledku člověka samotného. Závisí na ní náš život!

Prezentace ke stažení ve formátu pdf:

Bořivoj Šarapatka - Jak se pečuje o zemědělskou půdu v ČR

Martin Ott - Význam šetrného hospodaření pro půdu a nejen pro ni

Jan Frouz - Organická hmota v půdě - význam koloběhu uhlíku

Lubomír Smrček - Eroze zemědělské půdy pohledem poradce

Helena Vlašínová - Přírodní zahrada - zdravá zahrada

Publikováno:  10.4.15

© 2015 - Bioinstitut

Institut pro ekologické zemědělství a udržitelný rozvoj krajiny

Bioinstitut o.p.s., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc
e-mail: info@bioinstitut.cz