www.bioinstitut.cz › Šlechtění polních plodin a pěstování osiv s ohledem na biodiverzitu

Šlechtění polních plodin a pěstování osiv s ohledem na biodiverzitu

foto
Tradiční „Sluňákovský“ seminář Bioinstitutu v Horce nad Moravou se letos 12.- 13. ledna 2012 věnoval problematice šlechtění polních plodin a pěstování bioosiv, mimo jiné i s ohledem na biodiverzitu v ekologickém zemědělství. Dostupnost bioosiv je u nás dlouhodobě limitujícím faktorem rozvoje ekologického zemědělství. Hledání příčin a řešení problému se prolínalo oběma dny semináře.

Jednou z nezbytných znalostí v zemědělství je, že odrůda je základní výnosový faktor, který má až 50% vliv na konečný výnos. České ekologické zemědělství má v průměru oproti zahraničí velmi malé výnosy. Například výnosy pšenice jsou u nás na 59% výnosu oproti konvenčnímu zemědělství, ale ve světě je to až 80%. To je do značné míry zapříčiněno nevhodnými osivy. Podle Petra Konvaliny z Jihočeské univerzity, který prezentoval výsledky průzkumu aktuální situace v oblasti nabídky a poptávky použití osiv v ČR, zemědělci pěstují málo plodin „ideálních“ pro EZ jako je pohanka (2%) nebo žito, naopak převládá oves (23%), pšenice, triticale a ječmen, které nejsou z hlediska pěstebních nároků pro podmínky EZ ideální. Nárůstu orné půdy v EZ neodpovídá rozloha množitelské plochy, které je pouze 750 ha (rok 2010). Tyto množitelské plochy by mohly pokrývat cca 20% rozlohy potřebné pro pěstování ekologických osiv u nás, ale to pouze za předpokladu, že by všechna osiva byla následně uznána a certifikována. Bohužel bývá ve výsledku certifikováno jen kolem 25% osiv z ekologických množitelských ploch.Většina ekologických zemědělců má o bioosiva zájem, preferují však osiva jiná, zejména kvůli nabídce, ceně a dopravní vzdálenosti. V současné době se u nás v EZ používají jako osiva certifikované ekologické odrůdy, konvenční nemořená osiva a tzv. farmářská osiva. Z průzkumu Jihočeské univerzity vyplynulo, že se z 63% používají konvenční nemořená osiva, 32% sortimentu jsou farmářská osiva a pouze 5% ekologická osiva. U farmářského osiva se nejčastěji provádějí 3 přesevy, ale objevuje se až 16 přesevů, vhodný je však maximálně jeden přesev. Využívání farmářských osiv přináší řadu rizik, rostoucích při opakovaných přesevech: snižuje se genetická čistota, není ověřený zdravotní stav, je znát neprofesionální čištění, není zaručena pravost a čistota osiva.

více show

Prezentace ke stažení ve formátu pdf:

Radomil Hradil - Můžeme s rostlinami dělat, co chceme?

Tomáš Vymyslický - Sběrové expedice a krajové odrůdy

Tomáš Vymyslický a kol. - Minoritní plodiny pro specifické využití v potravinářství

Jan Pelikán - Výzkum metod a tech. postupů zvyšujících výnos a kvalitu osiv

Tomáš Vymyslický - Minoritní a netradiční plodiny pro EZ

Jan Pelikán - Národní program uchování a využití genetických zdrojů kulturních rostlin a agrobiodiverzity

Jan Pelikán - Přehled nových odrůd okrajových druhů s předpokladem využití v EZ

Petr Trávníček - Zkušenosti s pěstiteli, výkupem a prodejem ekologického osiva

Petr Konvalina - Aktuální situace v oblasti ekologických osiv v ČR

Jan Prášil - Osiva v kvalitě BIO současný stav a výhledy do budoucna

Dagmar Janovská a kol. - Šlechtění obilnin pro EZ v ČR - farmářské osivo a kvalitní produkce

Heinrich Grausgruber - ECO-PB Breeding Conference 2011: Organic Plant Breeding: What makes the difference? - 1

Heinrich Grausgruber - ECO-PB Breeding Conference 2011: Organic Plant Breeding: What makes the difference? - 2

Heinrich Grausgruber - Breeding activities for organic agriculture in Austria

Příloha:  Pozvánka na seminář [2.6 MB, pdf]
Zpráva ze semináře [98.7 kB, pdf]

Publikováno:  10.6.15

© 2015 - Bioinstitut

Institut pro ekologické zemědělství a udržitelný rozvoj krajiny

Bioinstitut o.p.s., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc
e-mail: info@bioinstitut.cz