www.bioinstitut.cz › UNISECO na YouTube

UNISECO na YouTube

foto
Projekt UNISECO, jehož partnerem je i Bioinstitut, o.p.s. řeší na konkrétních 15 případových studiích, jak zavádět a udržet agroekologické přístupy v zemědělské praxi a tím posílit udržitelnost evropského zemědělství. Ve vybraných faremních systémech produkce zkoumá sociálně-ekonomické a politické překážky bránící většímu uplatnění agroekologických přístupů, hodnotí jejich udržitelnost a životaschopnost a spolu s aktéry na místní, národní i mezinárodní úrovni navrhuje strategie podporující agroekologické zemědělství v EU.

Bioinstitut o.p.s. je odpovědný za řešení případové studie v ČR: „Zachování šetrného hospodaření na orné půdě mléčných farem v ekologickém zemědělství v Kraji Vysočina (s pozitivním dopadem na zlepšenou úrodnost půdy a čistotu vody) při současném udržení ekonomické životaschopnosti těchto farem".

Více o projektu se můžete dozvědět z přiloženého letáčku a krátkého videa s českým přepisem.

Sledujte nás ZDE na YouTube

Příloha:  Letáček projektu UNISECO [1.2 MB, pdf]

Publikováno:  3.8.20

© 2015 - Bioinstitut - Institut pro ekologické zemědělství a udržitelný rozvoj krajiny

Bioinstitut o.p.s., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc, e-mail: info@bioinstitut.cz
Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect