www.bioinstitut.cz › Variabilní aplikace kejdy – nové video na YT

Variabilní aplikace kejdy – nové video na YT

Variabilní aplikace kejdy je založena na mapách výnosového potenciálu, tvorbě aplikačních map a optimalizaci aplikovaných dávek tekutých statkových hnojiv. Představení prvních zkušeností s těmito technologiemi na Farmě Otročín, poskytuje cenné informace pro zemědělce zvažující zavádění těchto inovativních metod.

Variabilní aplikace kejdy

Publikováno:  5.2.24

© 2015 - Bioinstitut

Institut pro ekologické zemědělství a udržitelný rozvoj krajiny

Bioinstitut o.p.s., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc
e-mail: info@bioinstitut.cz