www.bioinstitut.cz › Zdravé půdy pro zdravý život v legislativě i v praxi

Zdravé půdy pro zdravý život v legislativě i v praxi

foto
Změna společné zemědělské politiky
Mezinárodní rok půdy 2015
Bioinstitut, o.p.s. uspořádal ve dnech 16. – 17. února 2015 osmý tradiční dvoudenní seminář, na kterém byla diskutována témata týkající se změn společné zemědělské politiky, a byl připomenut rok 2015 vyhlášený Mezinárodním rokem půdy. Seminář proběhl ve vzdělávacím středisku Vila Čerych v České Skalici.

První den byl věnovaný reformě Společné zemědělské politiky (SZP) pro období 2015 – 2020; novým pravidlům pro poskytování zemědělských dotací a změnám zákonů vztahujících se k zemědělské půdě. Hlavním tématem druhého dne bude zemědělská půda – její současný stav v České republice; možnosti a způsoby péče o ni. O opatřeních ke zlepšení kvality půdy v ekologickém podniku bude hovořit Dr. Wilfried Hartl z rakouské organizace Bioforschung Austria.

Prezentace ke stažení ve formátu pdf:

Ing.Zdeněk Perlinger - Společná zemědělská politika, období 2015-2020

II.pilíř - nenárokové dotace - PRV

II.pilíř - nenárokové dotace - AENVI-KLIMA

II.pilíř - nárokové dotace - EZ

II.pilíř - nárokové dotace - LFA a NATURA

Jan Vopravil - Stav zemědělských půd v ČR

ÚZEI - Reformovaná Společná zemědělská politika od roku 2015

MZe - Kontroly podmíněnosti pro nové období SZP od 1.1.2015

Tereza Gimunová - Změny v LPIS v souvislosti s novou SZP a novelou zákona o zemědělství

Václav Zámečník - Nektaronosné biopásy

Alena Malíková- Bioinstitut - o nás a o Roku půdy

Dr. Wilfried Hartl - Mensch und Boden. Geben und Nehmen im Kreislauf der Natur

Příloha:  Pozvánka na seminář [, pdf]
Zpráva ze semináře [1.3 MB, pdf]

Publikováno:  25.8.15

© 2015 - Bioinstitut

Institut pro ekologické zemědělství a udržitelný rozvoj krajiny

Bioinstitut o.p.s., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc
e-mail: info@bioinstitut.cz