www.bioinstitut.czEkologické zemědělství › Archiv Sluňákovských seminářů

Archiv Sluňákovských seminářů

Seminář
V ekologickém centru Sluňákov v Horce nad Moravou proběhl opět zajímavý dvoudenní seminář. Bioinstitut tentokrát přilákal zájemce o téma voda v zemědělské krajině a ekologický chov včel. 17.-18. února 2009 dorazilo na Sluňákov 48 účastníků. Seminář uspořádal Bioinstitut, o.p.s. za podpory grantu z Islandu, Lichtenštějnska a Norska v rámci finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.
Seminář
Hlavní téma semináře, který se konal 4.-5. 2. 2008, byla funkční biodiverzita a biodynamické zemědělství.
Přijelo 52 účastníků a 9 přednášejících, včetně kolegů z norského Bioforsku.
« | 1 | 2

© 2015 - Bioinstitut

Institut pro ekologické zemědělství a udržitelný rozvoj krajiny

Bioinstitut o.p.s., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc
e-mail: info@bioinstitut.cz