www.bioinstitut.cz › Odborná školení pro příjemce dotací EZ

Odborná školení pro příjemce dotací EZ

Bioinstitut, o.p.s. zahajuje odborná školení pro příjemce dotací na provádění opatření ekologické zemědělství dle NV 81/2023 Sb. o stanovení podmínek provádění opatření ekologické zemědělství.

Novou podmínkou, kterou musejí příjemci dotace v rámci opatření splnit, je účast na odborném školení za účelem rozšíření odborných znalostí o systému EZ. Absolvovat školení je nutné 1 x za závazek a to nejpozději do konce čtvrtého roku plnění víceletých podmínek. Školení zajišťuje ÚKZÚZ, který realizací pověřil Bioinstitut o.p.s.

Podrobné informace

Aktuálně nabízená školení a plán pro rok 2024

Publikováno:  19.11.23

© 2015 - Bioinstitut

Institut pro ekologické zemědělství a udržitelný rozvoj krajiny

Bioinstitut o.p.s., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc
e-mail: info@bioinstitut.cz