www.bioinstitut.czŠkolení EZ › Termíny školení

Termíny školení

Školení nabízí odborné vzdělávání v různých tématech a jejich výběr není omezen příslušným směrem hospodaření účastníka/příjemce dotace. To znamená, že povinnost absolvovat školení bude splněna účastí na libovolném odborném školení.
Předběžný plán školení je průběžně doplňován a aktualizován.

Předběžný plán školení pro rok 2024 - PDF

6. 12. 2023 Přerov
Polní produkce: inovativní postupy v rostlinné výrobě v ekologickém zemědělství a příklady z praxe

11. 12. 2023 Klatovy
Hospodaření na trvalých travních porostech. Pastva zvířat a ochrana před predátory; škody způsobené zvláště chráněnými živočichy

© 2015 - Bioinstitut

Institut pro ekologické zemědělství a udržitelný rozvoj krajiny

Bioinstitut o.p.s., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc
e-mail: info@bioinstitut.cz