www.bioinstitut.czŠkolení EZ › Termíny školení EZ

Termíny školení EZ

Školení nabízí odborné vzdělávání v různých tématech a jejich výběr není omezen příslušným směrem hospodaření účastníka/příjemce dotace. To znamená, že povinnost absolvovat školení bude splněna účastí na libovolném odborném školení.
Předběžný plán školení je průběžně doplňován a aktualizován.

Plná moc - vzor

Termíny školení EZ

Proběhlá školení

květen302024

Ekologické ovocnářství

Lysice (Jihomoravský kraj)
Zveme Vás na odborné školení EZ, zaměřené na téma ekologické sady a příklady dobré praxe, které pořádáme ve spolupráci s ÚKZÚZ. Součástí školení je i odborná exkurze do sadu Zkušební stanice v Lysicích.
Registrace ukončena
květen222024

Inovativní postupy v polní produkci EZ

Dačice (Jihočeský kraj)
Zveme Vás na odborné školení EZ na téma: Inovativní postupy v polní produkci EZ a příklady z praxe.
Design a optimalizace osevních sledů, management pěstování meziplodin, redukované zpracování půdy, mechanická regulace plevelů
Registrace ukončena
duben182024

Seminář pro pokročilé biovinaře

Hustopeče (Jihomoravský kraj)
Zveme Vás na odborné školení EZ pro pokročilé biovinaře, které pořádáme ve spolupráci se spolkem Ekovín.
Registrace ukončena
březen012024

Klimatická změna a zemědělství, hospodaření na orné půdě v EZ

Náměšť nad Oslavou (Kraj Vysočina)
Zveme Vás na odborné školení EZ na téma Klimatická změna a zemědělství (příčiny, dopady a adaptace) a Hospodaření na orné půdě v EZ (osevní postupy, hlavní plodiny, meziplodiny a víceleté pícniny)
Registrace ukončena
únor122024

Ekonomika chovu masného skotu a hospodaření na TTP

Bruntál (Moravskoslezský kraj)
Zveme Vás na odborné školení EZ na téma ekonomika chovu masného skotu a hospodaření na TTP (zajištění krmivové základny, obnovy, přísevy, eliminace plevelů).
Registrace ukončena
leden222024

Hospodaření na TTP a ekonomika chovu masného skotu

Nové Hamry (okres Karlovy Vary)
Zveme Vás na odborné školení EZ na téma ošetřování TTP a hlavní ukazatele, které ovlivňují ekonomickou úspěšnost chovu masného skotu.
Registrace ukončena
prosinec112023

Hospodaření na TTP a pastva zvířat

Kulturní dům Družba, Domažlická 767, Klatovy
Ošetřování TTP v EZ, ochrana zvířat na pastvinách před predátory a náhrady škod způsobené zvláště chráněnými živočichy jsou tématem dalšího odborného školení EZ.
Registrace ukončena
prosinec062023

Polní produkce – odborné školení EZ

Hotel FIT, Dvořákova 21b, Přerov
První odborné školení bude zaměřeno na pěstování plodin na orné půdě, inovativní postupy v rostlinné produkci EZ a příklady z praxe.
Registrace ukončena

© 2015 - Bioinstitut

Institut pro ekologické zemědělství a udržitelný rozvoj krajiny

Bioinstitut o.p.s., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc
e-mail: info@bioinstitut.cz