Home

Článek

Půdní agregát - nové video na YouTube

Půdní agregáty jsou určující pro strukturu půdy, jsou základní prostorovou a funkční jednotkou půdy. Jsou tvořeny minerálními a organickými složkami, vodou, plyny a mikroorganismy.
Článek

Interakce mezi kořeny rostlin a půdními organismy – nové video na YouTube

Video je věnováno rostlinným kořenům a změnám v chování půdních organismů v jejich blízkosti. Konkrétně tomu, jakými způsoby investují kořeny do půdy energii získanou ze Slunce s cílem otevřít pro sebe zásobárny živin v půdní temnotě. Přehled rostlinných strategií a strategií půdních organismů a mikroorganismů odpovídá současnému stupni poznání, které je v rozporu s převládajícím dogmatem, že půdní potravní řetězce jsou poháněny hlavně mechanickým zapravováním organických látek do půdy.
Článek

Hospodářem na Gruni

Nové video na YouTube Bioinstitutu o cestě ke spolupráci člověka s přírodou.
Publikace

Ročenka ekologického zemědělství 2021

Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s ČTPEZ vydalo Ročenku ekologického zemědělství. Tradiční publikace, která přináší ucelený přehled o vývoji a aktuálním stavu ekologického zemědělství a produkce biopotravin v České republice.
« | 1 | 2 | 3 | 4 | .. | 28 | »

© 2015 - Bioinstitut

Institut pro ekologické zemědělství a udržitelný rozvoj krajiny

Bioinstitut o.p.s., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc
e-mail: info@bioinstitut.cz