Home

Školení EZ

Hospodaření na TTP a pastva zvířat

Ošetřování TTP v EZ, ochrana zvířat na pastvinách před predátory a náhrady škod způsobené zvláště chráněnými živočichy jsou tématem dalšího odborného školení EZ.
Školení EZ

Polní produkce – odborné školení EZ

První odborné školení bude zaměřeno na pěstování plodin na orné půdě, inovativní postupy v rostlinné produkci EZ a příklady z praxe.
Článek

Odborná školení pro příjemce dotací EZ

Bioinstitut, o.p.s. zahajuje odborná školení pro příjemce dotací na provádění opatření ekologické zemědělství dle NV 81/2023 Sb. o stanovení podmínek provádění opatření ekologické zemědělství.
Článek

Půdní agregát - nové video na YouTube

Půdní agregáty jsou určující pro strukturu půdy, jsou základní prostorovou a funkční jednotkou půdy. Jsou tvořeny minerálními a organickými složkami, vodou, plyny a mikroorganismy.
Článek

Interakce mezi kořeny rostlin a půdními organismy – nové video na YouTube

Video je věnováno rostlinným kořenům a změnám v chování půdních organismů v jejich blízkosti. Konkrétně tomu, jakými způsoby investují kořeny do půdy energii získanou ze Slunce s cílem otevřít pro sebe zásobárny živin v půdní temnotě. Přehled rostlinných strategií a strategií půdních organismů a mikroorganismů odpovídá současnému stupni poznání, které je v rozporu s převládajícím dogmatem, že půdní potravní řetězce jsou poháněny hlavně mechanickým zapravováním organických látek do půdy.
1 | 2 | 3 | 4 | .. | 23 | »

© 2015 - Bioinstitut

Institut pro ekologické zemědělství a udržitelný rozvoj krajiny

Bioinstitut o.p.s., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc
e-mail: info@bioinstitut.cz