Home

Publikace

Ročenka ekologického zemědělství 2021

Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s ČTPEZ vydalo Ročenku ekologického zemědělství. Tradiční publikace, která přináší ucelený přehled o vývoji a aktuálním stavu ekologického zemědělství a produkce biopotravin v České republice.
Článek

Meziplodiny – nové video na YouTube

Primárním cílem pěstování vícekomponentních směsí meziplodin je zlepšení úrodnosti půdy.

Termíny školení EZ

Publikace

Ekologické zemědělství – základní principy a dobrá praxe
Autor:   FiBL, Bioinstitut

Bioinstitut ve spolupráci s ČTPEZ vydal překlad příručky FiBL, která vysvětluje základy ekologické­ho zemědělství a ukazuje jejich aplikaci v praxi. Zemědělcům zajímajícím se o přechod na ekolo­gický způsob hospodaření, ale i těm, kteří už ekologicky hospodaří, poslouží jako cenný zdroj informací.
Publikace

Seznam doporučených odrůd pro ekologické zemědělství 2023

Národní odrůdový úřad ÚKZÚZ ve spolupráci s PRO BIO Svazem ekologických zemědělců vydal Seznam doporučených odrůd (SDO) ječmene jarního, pšenice jarní a pšenice ozimé pro ekologické zemědělství (EZ), který prezentuje výsledky odrůdového zkoušení ve sklizňových letech 2019-2022.
« | 1 | 2 | 3 | 4 | .. | 29 | »

© 2015 - Bioinstitut

Institut pro ekologické zemědělství a udržitelný rozvoj krajiny

Bioinstitut o.p.s., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc
e-mail: info@bioinstitut.cz