Home

Publikace

Seznam doporučených odrůd pro ekologické zemědělství 2024

Národní odrůdový úřad ÚKZÚZ ve spolupráci s PRO BIO Svazem ekologických zemědělců vydal Seznam doporučených odrůd (SDO) ječmene jarního, pšenice jarní a pšenice ozimé pro ekologické zemědělství (EZ), který prezentuje výsledky odrůdového zkoušení ve sklizňových letech 2020-2023.

Článek

Meziřádková kultivace hrachu, sóji a lupiny – nová videa na YT

Meziřádková kultivace porostů sóji, hrachu a lupiny pomocí opticky naváděné plečky je klíčovou metodou  úspěšného pěstování širokořádkových plodin bez použití herbicidů v ekologickém zemědělství. Videa představují praktické zkušenosti s jejich pěstováním na ekofarmě Borecký dvůr a ekofarmě BIO Vavřinec.

Termíny školení EZ

Článek

Variabilní aplikace kejdy – nové video na YT

Variabilní aplikace kejdy je založena na mapách výnosového potenciálu, tvorbě aplikačních map a optimalizaci aplikovaných dávek tekutých statkových hnojiv. Představení prvních zkušeností s těmito technologiemi na Farmě Otročín, poskytuje cenné informace pro zemědělce zvažující zavádění těchto inovativních metod.
Článek

Odborná školení pro příjemce dotací EZ

Bioinstitut, o.p.s. zahajuje odborná školení pro příjemce dotací na provádění opatření ekologické zemědělství dle NV 81/2023 Sb. o stanovení podmínek provádění opatření ekologické zemědělství.
1 | 2 | 3 | 4 | .. | 28 | »

© 2015 - Bioinstitut

Institut pro ekologické zemědělství a udržitelný rozvoj krajiny

Bioinstitut o.p.s., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc
e-mail: info@bioinstitut.cz