Home

Publikace

Ekologické ovocnářství na vyšších kmenných tvarech
Autor:   FiBL, přeložil Bioinstitut

Výsadby ovocných dřevin na vyšších kmenných tvarech, kam patří vysokokmeny, případně i polokmeny, mají zpravidla podobu extenzivních sadů, alejí, stromořadí, skupinových výsadeb, ale i solitérů. Tyto výsadby obohacují krajinu a významně podporují biologickou rozmanitost. Přestože z hospodářských důvodů pěstování ovoce na vyšších kmenných tvarech silně ustoupilo, tento způsob produkce je životaschopný a vhodný především pro ekologicky hospodařící podniky.
Publikace

Chov prasat v ekologickém zemědělství
Autor:   FiBL, přeložil Bioinstitut

Ustájení a péče o zdraví prasat v ekologickém chovu. Ekologičtí zemědělci v Evropě vyvinuli nejrůznější systémy ustájení prasat podle dostupnosti pozemků, půdních vlastností, klimatu, místních zvyklostí a národních pravidel pro ekologické zemědělství. Tento průvodce přináší přehled obvyklých systémů ustájení prasat v ekologickém zemědělství. Vypočítává výhody a nevýhody různých systémů a poskytuje zemědělcům příslušná doporučení pro péči o zdraví zvířat.
Publikace

Skupinové kojení selat v ekologickém chovu prasat
Autor:   FiBL, přeložil Bioinstitut

Bioinstitut ve spolupráci s nakladatelstvím Profi Press vydal překlad II. aktualizovaného vydání publikace o skupinovém chovu kojících prasnic a selat v ekologickém zemědělství, doplněnou o aktuální poznatky z výzkumu a praxe.
Publikace

Produkce osiv v ekologickém zemědělství
Autor:   Pavlína Samsonová (ed.)

Vychází další z řady Metodik pro praxi, které vydává Bioinstitut ve spolupráci s odborníky z příslušných oborů. Úvodem přináší informace o legislativních požadavcích kladených na odběratele i dodavatele osiv v EZ, významu dobrého zdravotního stavu osiva a mapuje současný stav trhu s bioosivy v ČR.
« | 1 | .. | 27 | 28

© 2015 - Bioinstitut

Institut pro ekologické zemědělství a udržitelný rozvoj krajiny

Bioinstitut o.p.s., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc
e-mail: info@bioinstitut.cz